บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา - รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว  - รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้า...
Read More

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU ลาว

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้าน แรงงานต่างด้าว MOU ลาว - รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว  - รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว  ...
Read More

รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

  กำลังกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่มีการรับ คนงานต่างด้าว เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย เจ้าของกิจการ ร้าน  บางรายถูกปรับ  ถูกจำค...
Read More

รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี

   รับต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ที่ครบกำหนด 4 ปี แล้ว  เราคือตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เราม...
Read More

รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

   เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในการขอใบอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าว เราพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของท่านในทุกรูปแบบ หากใบ...
Read More

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

         แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถดำเนินการให้ถูกต้อง สะดวกและรวด...
Read More

รับขอโควต้า การจ้างงานแรงงานต่างด้าว

     นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้าง แรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว  เราพร้...
Read More

รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องราย...
Read More

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว

              ‘ ต่างด้าว ’ หลายท่านคงคุ้นกับคำนี้ และคงมีภาพเกิดขึ้นในหัวมากมายขณะที่อ่านบทความนี้อยู่ อาจจะมีทั้งพวกที่เข้ามา...
Read More

แนวโน้มแรงงานต่างด้าวในไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

        ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามี ความต้องการแรงงานต่างด้าว ในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อเป็นแรงงานในภาคส่วนที่คนไทยไม่ทำ เช่น กรรมกรแ...
Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.