รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตุลาคม 16, 2561

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา

- รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว 
- รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
- รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี 
- รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 
- รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU


ติดต่อสอบถาม 
คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋)
โทร-ไลน์ : 098 823 5153 
อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com


ตุลาคม 16, 2561

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU ลาว

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU ลาว

- รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว 
- รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
- รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี 
- รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 
- รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU


ติดต่อสอบถาม 
คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋)
โทร-ไลน์ : 098 823 5153 
อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

กันยายน 19, 2559

รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว


  กำลังกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่มีการรับคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย เจ้าของกิจการ ร้าน  บางรายถูกปรับ  ถูกจำคุก ถูกดำเนินคดี  มากมาย ซึ่งมีให้เห็นในข่าวตามหนังสือพิมพ์  ตามทีวี ทั่วๆไป ดังนั้น หากคุณเป็นห้างร้าน กิจการ ที่มีแรงงานต่างด้าว  อย่าปล่อยปะละเลยให้คนงานของท่านต้องทำงานแบบหลบๆซ่อน  ให้เราดูแลท่าน เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำบริการของเรา นั่นก็คือ การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ว่ามันพิสูจน์แล้วมันดีอย่างไง  เจ้าของกิจการได้อะไรบ้าง แรงงานต่างด้าวเองได้อะไรบ้าง มาดูตามหัวดังต่อไปนี้ได้เลย
ทำไมแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องพิสูจน์สัญชาติ

   ทำไมแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วจะต้องทำ Passport  VISA อีกนั้นก็เพราะให้เป็นไปตามเงื่อนไขแลข้อบังคับของรัฐบาลที่ประกาศให้การขึ้นทะเบียนนั้นเป็นแค่การผ่อนผันเท่านั้น จากการที่เป็นแรงงานผิดตามกฎหมาย ให้สามารถอาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ชั่วคราว แต่ห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกจังหวัดที่ได้ขออนุญาตไว้หรือเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือเรียกอีกอย่างว่า การทำ Passport VISA นั้นเอง เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้เป็นแรงงานที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายรวมไปถึงนายจ้างจะได้สบายใจเรื่องการใช้งานแรงต่างด้าวแบบผิดกฎหมายอีกด้วย  และที่สำคัญที่สุดจะได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยเหมือนแรงงานคนอื่นๆ สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทย หรือไปจังหวัดต่างๆ และก็สามารถกลับประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตแล้วดีอย่างไร
 • บุคคลนั้นๆ จะเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ และยังได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลตามเงื่อนไขของกรมแรงงานอีกด้วย
 • หากแรงงานนั้น เกิดการทารุณกรรม กดขี่ ข่มเหง  จากนายจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น ก็จะสามารถดำเนินคดี กับนายจ้าง หรือขอเปลี่ยนนายจ้างได้ และกระบวนการดำเนินการนั้นจะถูกกฎหมาย แรงงานจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย

สำหรับแรงงานต่างด้าว
 • เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับพาสปอร์ตและประทับวีซ่าแล้ว ก็สามารถเดินทางในประเทศไทย สามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือล่องใต้ ก็สามารถทำได้แบบถูกกฎหมาย
 • แรงงานสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย
 • แรงงานจะได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล ค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น


  จะเห็นได้ว่า การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวมีแต่ผลดีกับตัวแรงงานต่างด้าวเอง หรือ นายจ้างเอง หากวันนี้ใครยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เรายินดีดำเนินการให้ท่าน 

กันยายน 19, 2559

รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี  รับต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ที่ครบกำหนด 4 ปี แล้ว  เราคือตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ต และได้รับวีซ่าที่ได้อยู่ในประเทศไทยครบ 4 ปี แล้ว  จะต้องทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศไทย อีกครั้ง โดยจะต้องกรอกประวัติพร้อมหลักฐานส่งให้กรมการจัดหางานทำการขออนุมัติจากประเทศ  หลังจากเอกสารได้รับอนุมัติจากกรมแล้วแรงงานจะต้องเดินทางไปจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าใหม่พร้อมใบอนุญาตทำงานที่ ศูนย์จังหวัด (ควรยื่นเรื่องก่อน วีซ่าหมดอายุ 1-2 เดือน ขอให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบดูว่าแรงงานของท่าน หรือตัวท่าน กำลังจะครบวาระกำหนด 4 ปี  โดยสังเกตจาก 

1. หนังสือเดินทางรุ่นเก่า (เล่มแดง) ให้ดูจากวันที่ออกหนังสือ ว่าครบ 4 ปีหรือยั้ง สังเกตตั้งแต่ ปี 2010 
2. สังเกตดูจากการต่อ วีซ่า ดูว่าถ้าท่านเคยต่อขยายวีซ่าไปแล้ว 1 ครั้ง ขอให้ท่านดูวันหมดอายุวีซ่าที่ท่านไปต่อขยายมา นั้นคือวันครบกำหนดวาระ 4 ปี ของท่าน
3. ในกรณีที่เปลี่ยนเล่มพาสปอร์ต จากเล่มแดง เป็นสีม่วง ให้ดู ที่วันหมดอายุวีซ่า เท่านั้น 
4. ส่วนของพาสปอร์ตสีม่วง ที่มีอายุ 6 ปี นั้น อายุของพาสปอร์ตกับวีซ่านั้นไม่เกี่ยวข้องกัน ให้ยึดที่อายุของวีซ่า

  ทั้งนี้ ให้ยึดวันหมดอายุ วีซ่าเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับวันหมดอายุของพาสปอร์ต เพราะในบางเล่มวัน และ ปี หมดอายุของพาสปอร์ตไม่ตรง กับวีซ่า

 ด้วยกรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีนายจ้างขอจ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปีแล้ว โดยให้นายจ้างยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ก่อนที่วีซ่าของแรงงานต่างด้าว หมดอายุ 2 – 3 เดือน เพื่อสำนักงานฯ จักได้รวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่งกรมการจัดหางานดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร

  ในการนี้ เพื่อให้ท่านสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวก่อนที่วีซ่าของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ 2 – 3 เดือน โดยแนบเอกสาร ดังนี้

1.แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU)

2.หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)

3.หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) เฉพาะลาว, กัมพูชา

4.บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้างต่อเนื่อง ( Name List of Workers)

5.สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)

6.สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา)

7.หลักฐานของนายจ้าง เช่น สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 8.หลักฐานการมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

 9.สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาวีซ่าของแรงงานต่างด้าว

 10.สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงานกันยายน 19, 2559

รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว   เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เราพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของท่านในทุกรูปแบบ หากใบอนุญาตทำงานของท่านหมดอายุ  เราพร้อมและยินดีให้บริการ

ขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน
1. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสาร
      2. รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/ตรวจเอกสาร
      3. พิจารณา/ตรวจสอบ/สรุปความเห็นการขอต่ออายุใบอนุญาต 1 วัน
      4. พิจารณา/ลงนามการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 วัน
      5. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจรับใบอนุญาต

แบบฟอร์มที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
    1. แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาต (ตท.5)   , หนังสือรับรองการจ้าง  
    2. เอกสารประกอบ
 • แบบคำขอต่ออายุ (ตท.5)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) พร้อมสำเนา 
 • แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
 • หนังสือเดินทางที่ต่ออายุ Visa แล้ว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) 
 • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง (คนไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง (คนต่างด้าว)  


         เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
 • สถานประกอบการเอกชน 

                   1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ออกตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้องหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย

                   2) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) ภ.พ.30 (3 เดือน) และสำเนาการชำระภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ปีล่าสุด

 • โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน

                   1) สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

                   2) ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

                   3) สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาตอื่น ๆ (ถ้ามี) / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 • หน่วยงานราชการ

                   1) หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน
                   2) กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่างด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

 • มูลนิธิ หรือสมาคม
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม , วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
กันยายน 19, 2559

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

        แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถดำเนินการให้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

   MOU คือ ข้อตกลงการส่งแรงงานจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจะเป็นผู้คัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ ทำเรื่องพาสปอร์ต และวีซ่า แล้วจึงจัดส่งแรงงานมาให้นายจ้าง

     การจ้างงานแบบ MOU ดีกว่า การหาจ้างแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทย เพราะว่ามีสัญญาค้ำประกันรับรองคุณภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี ซึ่งหากลูกจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม แอบหลบหนี หรือทำผิดเงื่อนไขสัญญา ทางบริษัทจะส่งแรงงานรายใหม่มาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติลาวและกัมพูชา
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ (Name List) มายื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  เพื่อรวบรวมรายชื่อและแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง  และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว  และให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้

4. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ประเทศไทยแล้ว  หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  จะต้องไปตรวจโรคและมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติพม่า
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. การคัดเลือกแรงงาน  การขอรับการตรวจลงตราวีซ่า  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด แจ้งให้นายจ้างเดินทางไปสัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติและนำเข้าพม่า 
 • ทางการพม่าออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passport) ให้แก่แรงงานพม่าที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างไทย  และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงาน (Name List) ให้กับนายจ้าง  เพื่อนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)  และประทับตราอยู่ในราชอาณาจักร ณ ด่าตรวจคนเข้าเมือง

4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า)  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้ว  ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ  และขออนุญาตทำงาน

กันยายน 19, 2559

รับขอโควต้า การจ้างงานแรงงานต่างด้าว


     นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว  เราพร้อมให้บริการเพื่อยื่นขอโควตา  โดยต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา) ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าใบโควตาฉบับจริงสูญหายให้ไปแจ้งความหายก่อนและนำใบแจ้งความหายมายื่นขอรับใบโควตาฉบับใหม่ 

   กรณีที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วอยู่ในโควตาให้นำสำเนาหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอของคนต่างด้าวมาแนบด้วย

เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

1.กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา
1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
6. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2.กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล
1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
5. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
7. สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
8. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

เอกสารเพิ่มเติมกรณีกิจการต่างๆ
กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย

กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย

กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย

กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร