รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ด่วน !!! จดทะเบียนต่างด้าว 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 (บัตรสีชมพู)รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว MOU

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

ด่วน !!!
จดทะเบียนต่างด้าว 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานได้ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561

- กลุ่มที่จดทะเบียนตามนโยบาย คสช. เมื่อปี 2557 (บัตรชมพู)
- กลุ่มที่มีบัตรชมพู ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559
- ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี
- กลุ่มที่มีหนังสือเดินทาง / เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง /
เอกสารรับรองบุคคล

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาทำงานตาม MOU และที่จดทะเบียนในกิจการ
ประมงทะเล และ แปรรูปสัตว์น้ำ ใน 2 ระยะที่ผ่านมา


พม่าบัตรสีชมพูต้องการทำ PASSPORT
ที่สถานฑูตเมียนมา
ถึงเวลาแล้วที่บริษัทรับปรึกษาปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวจะออกมา
ประกาศตัวเองอย่างชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว
เพราะนอกจากเขาจะได้รับคำปรึกษาที่ดีแล้ว แรงงานต่างด้าวยังจะได้รับสวัสดิการ
ในการทำงานต่างๆไม่น้อยกว่าแรงงานไทย เช่น มีบัตรใบอนุญาตในการทำงานอย่างถูกต้อง
การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล และรวมไปถึงสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย

หากท่านไม่อยากเจอกับปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ ขอให้ท่านเข้ามาใช้บริการ
ของบริษัทรับปรึกษาปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวกันเถอะ
เราจะพร้อมจะให้บริการท่านเสมอ

บริการของเรา
1.รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว
2.รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
3.รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี
4.รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
5.รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU
6.รับขอโควต้า การจ้างงานแรงงานต่างด้าว
7.รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน


ติดต่อสอบถาม : คุณสุธีกาญจน์ (คุณเก๋)
โทร : 089 897 9456
อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com
http://www.sublabour.com/
https://www.facebook.com/pasdocument/


รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว , แรงงานต่างด่าว , รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว
รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว , รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น