รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตุลาคม 16, 2561

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา

- รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว 
- รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
- รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี 
- รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 
- รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU


ติดต่อสอบถาม 
คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋)
โทร-ไลน์ : 098 823 5153 
อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com


ตุลาคม 16, 2561

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU ลาว

บรรยากาศการทำงานให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว MOU ลาว

- รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว 
- รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
- รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี 
- รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 
- รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU


ติดต่อสอบถาม 
คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋)
โทร-ไลน์ : 098 823 5153 
อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com